Opening expo: L’œil se noie

4 April, 2014 - 20:00
KIOSK
De tentoonstelling van KIOSK "L’œil se noie" is ontstaan vanuit een intuïtieve dialoog tussen de twee Franse kunstenaars Eric Baudelaire en Mathieu Kleyebe Abonnenc. Hun beider werk komt voort uit een gedeelde fascinatie voor de leemtes en barsten waaruit verhalen en geschiedenissen zijn gemaakt en voor de uitdagingen en beloftes die ze inhouden.

"L’oeil se noie" vindt plaats samen met "The Fire Next Time", een tweedaags programma met lezingen, performances en filmvertoningen rond het militante beeld en zijn invloeden op de hedendaagse cinema (03.04.2014-04.04.2014, KASK - School of Arts Gent). Beide evenementen worden georganiseerd in het kader van "The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989", een project geïnitieerd door museumconfederatie L’Internationale.

05.04.2014 - 15.06.2014
MA-VR: 14:00-18:00 & ZA-ZO: 11:00-18:00 
http://www.kioskgallery.be

L'œil se noie

Eric Baudelaire & Mathieu Kleyebe Abonnenc