Ben On Ben: River Rites, or if You're Going To Do It This Might Be The Best Way

Ben Rivers & Ben Russell

“Ben Rivers (ikzelf, schrijvend in de derde persoon) probeert een programma samen te stellen van films die verband houden met wat hij denkt te zien in Ben Russel’s film River Rites. We hebben reeds jarenlang gepraat over wat het betekent om mensen te filmen, om niet als buitenstaander te werken maar van binnenuit, ondanks het feit dat je soms afstand moet nemen om helder te zien. Wat gebeurt er als je een camera meebrengt naar een plaats, je die bewust positioneert in een bepaalde richting eerder dan een andere en je tien minuten lang beelden opneemt op film – ononderbroken filmlengtes die uitmonden in trance? Over leven naast elkaar, werken en spelen op hetzelfde landgebied of in dezelfde rivierbedding. Over filmmagie – transformatietrucjes die we gebruiken om een andere waarheid te vinden in het materiaal, een wereld die enkel en alleen bestaat in cinema. Dit programma wijst op enkele mogelijke antwoorden op de vraag hoe films kunnen worden gemaakt met en over mensen.”