Ambiguous Journeys

Lis Rhodes
,
UK
,
2019
,
video
,
40'

Er is zeer weinig bescherming voor iemand met weinig of niets. Zonder bewijs van huisvesting wordt het leven moeilijk. Personen zonder papieren — vrijwel gedefinieerd als onbestaand — worden getolereerd indien hun arbeid zo goedkoop is dat ze in een toestand van gedwongen schuld kunnen worden gehouden. Er is niks dubbelzinnig aan de redelijke gronden waarop zovelen de tocht ondernemen wegens omstandigheden die georganiseerd, opgelegd of onhoudbaar zijn. Oorlog, armoede en werkloosheid beweegt mensen. Het gevaar is, zoals in Running Light, het ontbreken van papieren. De behoeftige groep zonder docu- menten is staatloos gemaakt en wordt een arbeidsfactor die uitgesloten wordt van de weinige bescherming die wette- lijk misschien nog bestaat. Is illegaal zijn een toestand op zichzelf? Hoe kan zijn illegaal zijn? Dit wordt uitgebuit door een wereldwijde economie die afhankelijk is van vervang- bare arbeid. De distorties van de rijkdom van bedrijven en goedkope arbeid moeten onvermijdelijk lijken. Dat zijn ze niet. “The ambiguity is in the place of writing — the frozen window — drawn in ice.” (Lis Rhodes)